صفحه نخست سید داود حسینی ، آقای 6 صبح

“خلق نتایج”

بر ای دیدن ویدئو کلیک کنید.

تماشاخانه

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و تماشاخانه دنبال کنید

درباره من:

  • مدرس تحول و توسعه فردی و سازمانی

  • کوچ و منتور ارتقای کسب و کار

  • مدرس الگوریتم ذهن

  • مدرس دوره‌های آموزشی ذهنیت و مهارت

  • کارآفرین